Parel Kollumer OproerKOLLUM – In Kollum zijn Erie Dam, initiatiefnemer, en Stichting APK momenteel bezig om te onderzoeken of  in 2018 het Kollumer Oproer nagespeeld kan worden.

Het Kollumer Oproer is een historische gebeurtenis, die speelde zo’n 220 jaar geleden in de Franse tijd.  Toen werd er in Kollum een verzetsstrijder, Abele Reitzes uit Burum, door de Fransen opgepakt en opgesloten in het Kollumer Rechthuis. De lokale oranje gezinde bevolking was het daar niet mee eens en men trok massaal op naar het Kollumer Rechthuis om Abele Reitzes te bevrijden.   Er werd met een kanon op de menigte geschoten en uiteindelijk werden er 168 oproerkraaiers gearresteerd en opgesloten in de Maartenskerk. Twee van hen, Salomon Levi  uit Zwaagwesteinde en Jan Binnes uit Oudwoude werden gezien als de aanstichters van het oproer en zij werden dan ook ter dood veroordeeld en vervolgens terechtgesteld.

Dit is in het kort een waar gebeurd, doch weinig bekend , verhaal uit de Vaderlandse geschiedenis. In het Kollumer Oproer schuilt mogelijk wel de basis van ons huidige Koningshuis.

SALOMON Het Kollumer Oproer. Voor meer informatie www.kollumeroproer.nl

Salomon