Kollumer Oproer

Parel Kollumer OproerKOLLUM – In Kollum zijn Erie Dam, initiatiefnemer, en Stichting APK momenteel bezig om te onderzoeken of  in 2018 het Kollumer Oproer nagespeeld kan worden.

Het Kollumer Oproer is een historische gebeurtenis, die speelde zo’n 220 jaar geleden in de Franse tijd.  Toen werd er in Kollum een verzetsstrijder, Abele Reitzes uit Burum, door de Fransen opgepakt en opgesloten in het Kollumer Rechthuis. De lokale oranje gezinde bevolking was het daar niet mee eens en men trok massaal op naar het Kollumer Rechthuis om Abele Reitzes te bevrijden.   Er werd met een kanon op de menigte geschoten en uiteindelijk werden er 168 oproerkraaiers gearresteerd en opgesloten in de Maartenskerk. Twee van hen, Salomon Levi  uit Zwaagwesteinde en Jan Binnes uit Oudwoude werden gezien als de aanstichters van het oproer en zij werden dan ook ter dood veroordeeld en vervolgens terechtgesteld.

Dit is in het kort een waar gebeurd, doch weinig bekend , verhaal uit de Vaderlandse geschiedenis. In het Kollumer Oproer schuilt mogelijk wel de basis van ons huidige Koningshuis.

Daarom zou het  fantastisch zijn  om dit in de vorm van de Passion na te spelen in Kollum. Met alles er op en eraan. Live televisie, toepasselijke Friese liederen, bekende (Friese ) artiesten, lokale ariesten,  heel veel vrijwilligers, kostuums uit die tijd etc. etc.

Omrop Fryslan en RTV  NOF  hebben  inmiddels hun medewerking toegezegd. Er zijn eveneens een scriptschrijver en een regisseur benaderd.

Drs. A.A.M. Brok, commissaris van de Koning in de provincie Fryslan, de heer Joop Atsma , prominent politicus en de heer Bearn Bilker , burgemeester van de gemeente Kollumerland c.a.

vormen het comité van aanbeveling.

Initiatiefnemer  van het project is de heer Erie Dam uit Kollum. Hij was samen met Cor Hellinga van de stichting APK uit Kollum  afgelopen maandag avond van de partij op de ( ondernemers) stampotavond van de gemeente Kollumerland c.a. Daar hebben zij aan de aanwezigen, de plannen gepresenteerd.  Een aantal van deze ondernemers heeft toegezegd wel mee te willen werken.

Er zijn contacten met een aantal sponsoren.Er is echter nog veel werk aan de winkel voordat het licht op groen kan worden gezet.

2018, het jaar van de culturele hoofdstad, het jaar dat de gemeente Kollumerland c.a. voor  het laatste zelfstandig is en het jaar dat het oranjecomité van Kollum haar honderd jarig jubileum viert. Het zou toch  fantastisch zijn als dit spektakelstuk in  het jaar 2018 in Kollum gerealiseerd zou kunnen worden.