Zondag 29 april | Kerkdienst in de Tent

“Samen kerk zijn op het Maartensplein”

Tijdens de Kollumer Katdagen wordt op zondagmorgen 29 april om 10.00 uur een dienst gehouden in de feesttent op het Maartensplein onder leiding van ds. Joh. Stander.

De Brassband Wilhelmina begeleidt de samenzang tijdens de dienst.

Vanaf 9.15 uur is er gelegenheid van te voren samen een kopje koffie, thee of fris te drinken! Aan de kinderen van de basisschool wordt door de leiding van de kindernevendienst kleurplaten en kleurpotloden uitgedeeld.

Iedereen van harte uitgenodigd: ”wees welkom in de tent”!

namens PKN Kollum