Zondagmorgen 30 april kerkdienst

Wij nodigen iedereen in het dorp van harte uit

 “Samen kerk te zijn op het Maartensplein”

Tijdens de Kollumer Katdagen wordt op 

zondagmorgen 30 april om 11.00 uur 

een dienst gehouden in de feesttent op het Maartensplein 

onder leiding van ds. K. van Marrum uit Veenwouden.
De Brassband Wilhelmina begeleidt de samenzang.
Vanaf 10.15
uur is er gelegenheid voor de dienst samen een kopje koffie, thee of fris te drinken!    

Aan de kinderen van de basisschool wordt door de leiding van de kindernevendienst kleurplaten en kleurpotloden uitgedeeld.

Iedereen van harte uitgenodigd, of je nu wel of niet (meer) in de kerk komt: ”wees welkom”!

Namens de diaconie PKN Kollum