Kosten voorinschrijving: € 5,- (tijdens evenement € 7,50)

  • Het inschrijfgeld in de voorinschrijving wordt uitsluitend geïnd middels een eenmalige incasso. Bij inschrijving op de dag zelf kunt u uitsluitend contant betalen aan de kassa.
  • Alle voorinschrijvingen dienen voor 15 april 2015 in ons bezit te zijn
  • Voorinschrijving is pas definitief na een succesvolle incasso van het inschrijfgeld

 
VOORINSCHRIJVEN NIET MEER MOGELIJK